Sprawozdanie Rb-N (pierwsza publikacja 15.04.2019 r.)

579 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie Rb-Z (pierwsza publikacja 15.04.2019 r.)

707 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (pierwsza publikacja 27.02.2019 r.)

280 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-UN roczne sprawozdanie o stanie należności z tytułu papierów wartościowych (pierwsza publikacja 27.02.2019 r.)

280 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań (pierwsza publikacja 27.02.2019 r.)

797 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuższych oraz poręczeń i gwarancji (pierwsza publikacja 27.02.2019 r.)

703 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej" (pierwsza publikacja 27.02.2019 r.)

1.0 MBPobierzPodgląd pliku