Zarządzenie nr 9/2020 z 21 lipca 2020 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania

73 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin wynagradzania

99 KBPobierzPodgląd pliku