Zarządzenie nr 11 /2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

17.2 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do zarządzenia - wniosek

19.9 KBPobierzPodgląd pliku