Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

0.9 MBPobierzPodgląd pliku