Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się ustawy ze względu na ich wartość nie przekraczającą kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Regulamin udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzmiącej

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty do zamówień publicznych

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 - Klauzula Informacyjna

509 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 - Tabela porównania cen

395 KBPobierzPodgląd pliku