Regulamin udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzmiącej

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty do zamówień publicznych

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 - Klauzula Informacyjna

509 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 - Tabela porównania cen

395 KBPobierzPodgląd pliku