Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej z dnia 4 stycznia 2021 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46 a i art.46 b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112)

16.2 KBPobierzPodgląd pliku