Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej z dnia 2021-02-11 w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzmiącej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS

38 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - ZFŚS

65 KBPobierzPodgląd pliku