Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

14.6 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans

62 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat

50 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

Struktury na 31.12.2020

12.9 KBPobierzPodgląd pliku